Koolstofboeren-Blijvende graskruidenstrook

Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Graskruidenstroken bestaan er in alle vormen en maten met als bedoeling het landschap te dooraderen met natuurvriendelijke stroken. Zo vormt het landschap een thuis voor plattelands-natuur zoals akkervogels en verbindingen tussen versnipperde natuurgebieden.

Bij blijvende stroken is de koolstofopslag veel duurzamer, omdat de bodem er nauwelijks bewerkt wordt, waardoor organische stof opgebouwd kan worden tot de opslagcapaciteit bereikt wordt. Omdat de stroken extensief beheerd worden zonder bemesting wordt lachgasuitstoot vermeden.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.