Thema

Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Oost-Vlaanderen

Status

Actief
01/06/2020 - 30/06/2024

Projectomgeving

Landbouwinnovatiefonds
Contactpersoon

Brecht Herteleer
+32 16 28 60 10
brecht.herteleer
@boerennatuur.be

Doelstellingen

De beschikbare ruimte in Vlaanderen wordt overal schaars. In het Waasland, meer bepaald in de polders op de Linkerscheldeoever, is dat niet anders. Landbouw, natuur en industrie bepalen er het uitzicht en zorgen voor een zichtbare druk op het landschap. Binnen de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe werd er daarom een landbouwinnovatiefonds opgericht. Met dit fonds wil Port of Antwerp-Bruges projecten ondersteunen van landbouwers in de regio die bereid zijn om hun landbouwactiviteiten bij te sturen zodat ze economisch rendabel zijn en bijdragen aan de biodiversiteit.

Boerennatuur treedt op als consultant om de projectideeën van landbouwers uit te bouwen op maat van hun bedrijf. Het idee wordt uitgewerkt samen met interessante partners en de landbouwer wordt persoonlijk begeleid.

Lees meer

Lopende trajecten:

  • Verhogen van koolstofgehalte in de bodem. Op deze manier maken we het perceel dat we voor ogen hebben weerbaarder tegen droogte, kunnen we de bodem gebruiken om CO2 op te slaan en verhogen we het algemene bodemleven, wat mee aan de basis ligt van het hele biodiversiteitsverhaal.
  • Aanleg peilgestuurde drainage zodat beregening minder snel nodig is.
  • Aanleggen van bloemenstroken om nuttige insecten aan te trekken die de landbouwer helpt om plaaginsecten in zijn gewassen te bestrijden.
  • Inzaai foerageergebied en habitat voor vogels en zoogdieren met een mengsel van Japanse haver en bloemen.

Met steun van