Omdenken – kringlopen sluiten door samenwerking

Thema

Bodem, Water

Gebied

Antwerpen

Status

Actief
01/01/2023 - 30/06/2025

Projectomgeving

LEADER
Contactpersoon

Koen Verellen
+32 472 58 51 45
koen.verellen
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Werken aan een verandering in denken en handelen is een belangrijk onderdeel van ons project. Vanuit klimaatscans en een lerend netwerk zetten we een aantal voorbeeldcases op rond het sluiten van kringlopen via samenwerking. Hierbij focussen we op bodem, water en (poly-)teelten. Via laagdrempelige events en vormingsmomenten brengen we de kennis over allerhande technieken en samenwerkingsmogelijkheden op een zo laagdrempelig mogelijke manier tot bij alle landbouwers. Geleerde lessen worden door de deelnemers aan de praktijkcases gedeeld met hun collega’s. Berekende voorbeelden, concrete tips en tricks en de ervaringen van deze sterke ambassadeurs bieden tastbare handvaten aan alle boeren in het gebied. 

Lees meer

Onze focus is minder gericht op begeleiding van individuele bedrijven omdat we vanuit het collectief denken de zaken willen aanpakken. We willen landbouwers perspectief bieden door vanuit samenwerking uitdagingen aan te gaan en nieuwe verdienmodellen en toekomstkansen te ontwikkelen. Hierbij denken we aan het sluiten van kringlopen en het inzetten van klimaatrobuuste teelten waarbij we vanuit een aantal praktijkcases aantoonbare – economische en ecologische – resultaten opleveren. De trekkers van deze cases treden op als ambassadeurs en dragen het verhaal uit naar hun achterban. Vanuit deze verhalen zetten we het kringloop-denken als stap naar transitie in bedrijfsvoering in gang binnen de regio. 

We kijken ook naar het ontwikkelen van andere manieren van ondernemen en hoe boeren in de toekomst hun kosten voor het omschakelen kunnen financieren. Een screening van het nieuw GLB nemen we op in het project zodat de toekomstige manier van werken kan ingepast worden binnen het kader van de nieuwe richtlijnen. 

Projectpartners

Foto’s

Realisaties

Deelname klimaat- en waterscan – februari 2023

Wil je uw interesse bekendmaken voor deelname aan een klimaat- en waterscan of aan de cases en het lerend netwerk dan kan dat via onderstaande linken:  

Omdenken voorjaarsborrels – februari 2023

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo