Thema

Biodiversiteit

Gebied

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Status

Afgelopen
2016 - 2023

Projectomgeving

Interreg North Sea Region
Contactpersoon

Korneel Verslyppe
0470 36 31 01
korneel.verslyppe
@boerennatuur.be

Doelstellingen

PARTRIDGE is een Europees project waarin landbouwers, jagers, onderzoekers, adviseurs, natuurbeschermers en beleidsmakers uit zeven landen de handen in elkaar slaan om in tien voorbeeldgebieden van 500 ha groot de biodiversiteit met 30% te laten toenemen. De symboolsoort van dit project is de patrijs, want deze akkervogel is een goede indicator voor de ecologische toestand van landbouwgebieden. De Vlaamse voorbeeldgebieden liggen in Ramskapelle (Nieuwpoort) en Boekhoute (Assenede). De kwaliteit van het leefgebied verhogen we door in te zetten op experimentele maatregelen en het afsluiten van extra akkervogel-beheerovereenkomsten door VLM. Zowel de evolutie van de biodiversiteit, als de ervaringen van landbouwers i.v.m. de inpasbaarheid in hun bedrijfsvoering worden in rekening gebracht. Als extra is er een socio-economisch onderzoek die meer inzicht moet geven in de acceptatie en efficiëntie van het agrarisch natuurbeheer. Bovenstaande doelstellingen realiseren we via een bottum-up aanpak waarbij de lokale landbouwers, jagers en andere actoren maximaal bij dit project betrokken worden.

Projectpartners

Game & Wildlife Conservation Trust (UK), Vlaamse Landmaatschappij (BE), Instituut voor Natuur – en Bosonderzoek (BE), Hubertus vereniging Vlaanderen (BE), Inagro (BE), Vogelbescherming Nederland (NL), Stichting Landschapsbeheer Zeeland (NL), Stichting Het Zeeuwse Lanschap (NL),  Brabants Landschap (NL), Georg-August Universität Göttingen (D), Odling I Balans (SE), Denmarks Jaegerforbund (DK)

Met steun van