Van landbouw tot waterbouw

Thema

Water

Gebied

Limburg

Status

Afgelopen
01/11/2018 - 30/06/2021

Projectomgeving

Leader Kempen & Maasland
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Gebruik makende van de kennis uit voorgaande projecten rond waterbeheer wordt in dit project ingezet op een meer gebiedsgerichte benadering rond waterbeheermaatregelen binnen een aantal specifieke zones. Binnen deze zones wordt samengewerkt met landbouwers om te komen tot een gunstigere toestand van het grondwaterniveau op het terrein via door hen aangereikte maatregelen, waarbij de nadruk zal liggen op de toepassing van peilgestuurde drainage. Naast het concreet ondersteunen van landbouwers bij de terreinrealisaties worden ook de opmaak van een handleiding rond peilgestuurde drainage en een bundeling van beleidsaanbevelingen beoogd. Tot slot wordt de kennisopbouw uit vorige projecten verder gezet. Zo wordt een brede kennisoverdracht in het hele Kempen & Maasland LEADER-gebied nuttig ingevuld.

Lees meer

Projectpartners

Boerennatuur (promotor), Bodemkundige Dienst van België (copromotor), Boerenbond, Watering De Dommelvallei, Watering Het Grootbroek, Watering De Vrenebeek, Proef- en vormingscentrum voor de landbouw (PVL), Peer, Pelt, Hamont-Achel, Bocholt

Realisaties

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo