Begeleidingsstudie WLS 2.0

Thema

Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Status

Actief
01/01/2022 - 29/11/2022

Projectomgeving

Blue Deal
Contactpersoon

Maarten Raman
0473 22 40 65
maarten.raman
@boerennatuur.be

Doelstellingen

In  Water-Land-Schap  2.0  werken  16  gebiedscoalities  samen  aan  een  gebiedsgerichte  aanpak  om  in samenspraak met andere actoren maatregelen te nemen om een leefbare en duurzame landbouw te laten samengaan met  klimaatrobuuste  landschappen. Water-Land-Schap 2.0  wil  op  een  innovatieve  en  daadkrachtige  manier  de  uitdagingen  van  droogte  en  waterschaarste concreet  en  synergetisch  aanpakken. 15 gebiedscoalities worden door de Bodemkundige Dienst van België, Sumaqua, Sweco en Boerennatuur Vlaanderen begeleid bij het uitwerken van hun projectvoorstel. Voor elk gebied wordt een rapport opgesteld dat ingaat op de volgende vragen: 

  • Welke (water-gerelateerde) ecosysteemdiensten (ESD) dienen versterkt te worden binnen het projectgebied? 
  • Welke maatregelen kunnen genomen worden en hoe kan het landschap ingericht worden zodat de ESD versterkt worden? 
  • Op welke locatie moeten deze maatregelen gerealiseerd worden? 
  • Hoe kan de landschapsvisie concreet gerealiseerd worden? Welke stakeholders worden best betrokken? 
Lees meer

Boerennatuur is verantwoordelijk voor de begeleiding van en het contact met de projectcoalities. Onze expertise focust zich op het samenstellen van een correctie projectcoalitie op basis van een stakeholderanalyse. Samen met de projectpartners worden er vijftien rapporten over de ecosysteemdiensten en de kansen per projectgebied opgeleverd. Boerennatuur levert concrete handleidingen voor het implementeren van bepaalde maatregelen in het projectgebied.  

Realisaties

Projectpartners

Foto’s

Met steun van