Infonamiddag: Een water-slim landbouwbedrijf

Datum

Thema

Water

Gebied

Oud-Turnhout ,
Antwerpen
Contactpersoon

Koen Verellen
+32 472 58 51 45
koen.verellen
@boerennatuur.be

Wanneer?
Vrijdag 19 januari 2024
13u30 – 16u

Waar?
OC De Djoelen (zaal Koning)
Steenweg op Mol 3,
2360 Oud-Turnhout

Toegang?
Gratis, inschrijven verplicht
via deze link

Water op jouw bedrijf

Gemma Willems (Boerenbond)

Vlaanderen wordt geconfronteerd met een droogteproblematiek. Is grondwater nog wel zo van zelfsprekend? En wat zijn zogenaamde alternatieve waterbronnen? Tijdens deze vorming worden enkele belangrijke aspecten rond water in de land- en tuinbouwsector toegelicht. Aan de hand van het 7-stappenplan water bekijken we hoe je beter kan omgaan met water op jouw bedrijf.

Duurzame ingrepen op landbouwpercelen

Leen Gruyters en Koen Verellen (Boerennatuur Vlaanderen)

De provincie Antwerpen en Boerennatuur Vlaanderen helpen land- en tuinbouwers met het nemen van maatregelen die zorgen voor een efficiënt en duurzaam watergebruik in de landbouw en voor meer infiltratie van water op landbouwpercelen. Denk aan het plaatsen van een regelbare stuw in de gracht, het omvormen van traditionele naar peilgestuurde drainage, het inwerken van houtsnippers in de bodem, ondergronds irrigeren via subirrigatie en een bufferstrook aanleggen. Heb jij gronden in het projectgebied en interesse in ons project? Kom dan zeker eens langs en dan bespreken we wat wij te bieden hebben voor jouw bedrijf!

Deze vorming kadert deels binnen de projecten BOPOTA en Bodem~Water binnen een programma van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

‘Omdenken – Kringlopen sluiten door samenwerking’ is een project van RURANT, Boerenbond, Boerennatuur Vlaanderen, Latitude en de gemeenten Arendonk, Balen, Mol, Oud-Turnhout, Ravels en Retie met steun van het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en Provincie Antwerpen.

Met steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo