Bevers en landbouwer in NO-Limburg

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Limburg

Status

Afgelopen
01/01/2017 - 30/06/2019

Projectomgeving

Leader Kempen & Maasland
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Doelstellingen

In Noordoost-Limburg is er een snelgroeiende beverpopulatie aanwezig. Meestal leven de beverfamilies in de buurt van een natuurgebied. De invloed van de aanwezige beverdammen beperkt zich echter niet tot de natuurgebieden zelf. Door opstuwing van de waterloop vernatten er ook landbouwpercelen. Die vernatting onder controle krijgen is een grote uitdaging. Via dit LEADER-project wordt getracht met de betrokken actoren tot oplossingen te komen aan de hand van 3 pijlers: gerichte terreinmonitoring, het uittesten van bevervriendelijke maatregelen die kunnen worden genomen om overlast te voorkomen en tegelijk de waterconservering te optimaliseren, alsook het leveren van beleidsadvies dat uitgaat van de ervaringen op het terrein. Op die manier kan het project belangrijke inzichten leveren voor het nieuwe soortbeschermingsplan voor de bever dat in opmaak is door de Vlaamse regering.

Lees meer

Projectpartners

Watering Het Grootbroek

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo

Menu