Eindrapport – Samenwerking tussen bevers en landbouwers

Datum

Thema

Biodiversiteit, Water

Gebied

Antwerpen
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

De herintrede van de bever is een van de meest succesvolle verhalen binnen het Vlaamse natuurbeleid. Zijn opmars en zijn niet onomstreden reputatie zullen als geen andere soort vragen om een bijzonder geïntegreerde aanpak, waarbij overheden, waterbeheerders, middenveldorganisaties en lokale betrokkenen een voortdurende evenwichtsoefening zullen moeten doormaken. De bevindingen uit dit project kunnen hiertoe een constructieve bijdrage leveren. Het rapport bevat enerzijds ervaringen met testopstellingen op de beverdam om het waterpeil gunstig te kunnen sturen. Anderzijds is er aandacht geschonken aan enkele beleidsaanbevelingen die gestoeld zijn op de inzichten omtrent de aanwezigheid van de bever en het hierbij ontstane spanningsveld met lokale terreineigenaars en – gebruikers.

Met steun van

Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo