Biologische gewasbescherming bij bieten én slim waterbeheer (webinar!)

Datum

Thema

Biodiversiteit, Water

Gebied

In je eigen kot (online) ,
Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Maaike De Ridder
+32 476 33 30 53
maaike.de.ridder
@boerennatuur.be

Wanneer?
Woensdag 19 oktober
19u-20u15

Waar?
Online
Teamslink volgt
na inschrijving

Toegang?
Gratis na inschrijving via
rutger.tallieu@vlaamsbrabant.be

Welke biologische gewasbescherming kan je toepassen bij bieten?
En wat zijn de mogelijkheden van peilgestuurde drainage en stuwtjes in waterlopen?
Zowel biologische gewasbescherming en doordacht waterbeheer dragen bij tot een grotere agrobiodiversiteit.

We staan ook stil bij de subsidiemogelijkheden via niet-productieve investeringen.

Dit webinar richt zich op bietentelers en landbouwers in het algemeen.

Programma

  • Verwelkoming en introductie door Rutger Tallieu (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant)
  • Biologische gewasbescherming bij de teelt van bieten door Felix Wäckers (Biobest)
  • Peilgestuurde drainage door Tom Coussement (Bodemkundige Dienst van België)

Deze webinar kadert in het NPI-project ‘Functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer als sleutels tot meer natuurverwevenheid’ waarin volgende partners samenwerken:

Met de steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo