Samen investeren in meer boerennatuur

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Status

Afgelopen
01/07/2021 - 31/12/2022

Projectomgeving

Demoproject Departement Landbouw & Visserij
Contactpersoon

Maaike De Ridder
+32 476 33 30 53
maaike.de.ridder
@boerennatuur.be

Doelstellingen

In juni 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitgebreid aanbod niet-productieve investeringen (NPIs) goed dat landbouwers toelaat om actief mee te schrijven aan een positief verhaal rond agrarisch natuurbeheer. Kleine ingrepen in het landschap, verbeterd waterbeheer, erosiebestrijding en creëren van meer biodiversiteit worden geheel of 75% vergoed en leveren op korte termijn een duidelijke meerwaarde. Om deze NPIs breed uit te dragen, lopen momenteel acht NPI-projecten. Boerennatuur Vlaanderen is partner in vier projecten en promotor van een vijfde project ‘Samen investeren in meer boerennatuur’. Het doel van deze projecten is tweeledig: enerzijds wordt gefocust op een aantal specifieke NPIs waarrond in pilootgebieden demo’s georganiseerd worden, anderzijds staan de projectpartners garant voor sensibilisatie en (technisch) advies op maat rond álle NPIsMet duidelijke en concrete informatie willen we via onze communicatiekanalen drempelverlagend werken en landbouwers ervaringen laten uitwisselen Een ideaal voorbeeld hiervan is alvast het boerennatuurpakket waarover je alles te weten komt als je hieronder klikt.

Lees meer

Binnen het project ‘Samen investeren in meer boerennatuur’ kiezen we voor een bottom-up aanpak die de provinciegrenzen overschrijdt en de meerwaarde van NPIs in de verf wilt zetten. We vertrekken vanuit lokale initiatieven en concrete realisaties op het terrein. In vijf pilootgebieden wordt ingezet op NPIs rond biodiversiteit, waterkwantiteit en erosie. Op vlak van biodiversiteit zetten verschillende agrobeheergroepen in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant nu reeds in op wildredders, nestkasten en bijenhotels. Boerennatuur Vlaanderen groepeerde deze drie NPIs binnen een praktisch ‘boerennatuur pakket’ dat de landbouwer maximaal ontzorgt bij de aanvraag en de opvolging. 

In de Kempen werden reeds verschillende maatregelen uitgevoerd rond duurzaam waterbeheer, zoals het plaatsen van regelbare stuwtjes en peilgestuurde drainage. Ook daar zijn demo’s voorzien die toelaten het nut van deze NPIs in levenden lijve te evalueren door getuigenissen van ambassadeur-landbouwers. Tot slot kiemen in de Vlaamse Ardennen verschillende initiatieven rond erosiebestrijding. Binnen de NPIs zullen erosiedammen aangevraagd worden die we in deze regio uittesten en verder promoten vanuit die eerste praktijkervaringen. Aangezien Boerennatuur Vlaanderen al jarenlang gebiedsgericht werkt, zal ook steeds vanuit deze optiek gezocht worden naar geïnteresseerde landbouwers die zich verenigen achter een of meerdere NPIs. Op die manier kunnen we de schaal en het aantal aangevraagde NPIs vergroten en zo meer ervaringen uitwisselen terwijl de administratieve en uitvoeringslast bij de landbouwers beperkt blijft. Boerennatuur Vlaanderen start dus samen met een groep geëngageerde landbouwers de zoektocht en begeleidt hen van idee tot creatie 

Naast deze specifieke demo’s en gebiedsgerichte acties mikt Boerennatuur Vlaanderen samen met de partners op een brede communicatiecampagne rond alle NPIs. Dit gebeurt op een concrete en praktische manier waarin infofiches een belangrijke rol zullen spelen. Deze infofiches bespreken het nut van de NPI, eventuele specifieke randvoorwaarden rond de toepasbaarheid, concrete tips, een inschatting van de kostprijs incl. opties voor financiële steun, de plaatsing en het beheer. Zo krijg je als landbouwer meteen een zicht over welke NPIs interessant en welke minder relevant zijn. Voor verdere vragen en advies kan je steeds terugvallen op een expert bij Boerennatuur Vlaanderen of de partners. Naast de infofiches zorgen advertenties, artikels in partnermagazines, online projectpagina’s, brochures en persmomenten voor een brede verspreiding van de mogelijkheden én ervaringen van landbouwers.  

Naast het promotorschap van dit project is Boerennatuur Vlaanderen ook copromotor binnen vier andere provinciale projecten, waarbinnen het eveneens optreedt als kenniscentrum, adviseur en expert binnen gebiedsgerichte werking:  

  • Niet-productieve investeringen: De investering waard (Limburg)
  • Functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer als sleutels tot meer natuurverwevenheid (Vlaams-Brabant) 
  • Landbouw investeert in landschap en klimaat (Oost-Vlaanderen) 
  • De West-Vlaamse land- en tuinbouw gaat aan de slag met niet-productieve investeringen (West-Vlaanderen) 

Bij het einde van deze NPI-projecten hoort een afsluitmoment en een rapport waarin ook de bruikbaarheid en evaluatie van de NPIs aan bod komen vanuit het standpunt van de landbouwers. Zo kan in de toekomst nog gesleuteld worden aan het concept, de aanvraagprocedure en het aanbod aan NPIs om landbouwers toe te laten op een administratief eenvoudige manier een bijdrage te leveren aan meer boer en natuur. 

Algemene informatie over de NPIs en de aanvraagprocedure vind je hier. Een overzicht van de NPI-projecten staat eveneens op de website van het departement Landbouw en Visserij.

Projectpartners

  • Promotor van ‘Samen Investeren in meer boerennatuur’ met Boerenbond, Innovatiesteunpunt, Groene Kring, Ferm voor Agravrouwen
  • Copromotor van vier provinciale NPI-projecten (zie ‘Lees meer’) met Proefcentrum Fruitteelt, PIBO-Campus, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, Proefcentrum voor Sierteelt, Landbouw en Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen – Steunpunt erosie, HOGENT, Onderzoekscentrum AgroFoodNature, Inagro, Regionaal Landschap Houtland, Regionaal Landschap Westhoek, Stadlandschap Leie en Schelde, Stadlandschap West-Vlaamse Hart 

Realisaties

20/12/2021 – Boerennaturen webinar: De (on)zin van bomen in landbouwgebied

08/12/2021 – Boerennaturen webinar: Wegwijs doorheen de vernieuwde niet-productieve investeringen

13/01/2022 – Boerennaturen webinar: Erosie in je voordeel gebruiken

15/12/2022 – Eén jaar praktijkervaring met NPI2.0: wat hebben we geleerd?

Infofiches

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo