Thema

Water

Gebied

Limburg

Status

Actief
01/12/2021 - 30/11/2023

Projectomgeving

Droogteinnovatiefonds Limburg
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Het project Bocholt stuwt wenst de waterbeschikbaarheid in de stroomgebieden van de Abeek en de Warmbeek te Bocholt te vergroten door het herstellen van de natuurlijke watercyclus en het verhogen van de lokale grondwaterstanden. Op die manier blijft de bodem gedurende een langere periode in het jaar voldoende vochtig voor zowel landbouw als natuur en is er ook meer water beschikbaar als er dan toch nog moet worden geïrrigeerd. Om deze objectieven te realiseren zet het project in op twee grote werksporen:

Enerzijds wordt ingezet op de gerichte plaatsing van (regelbare) stuwtjes op oppervlaktewaters, waarbij ook een  afsprakenkader omtrent het beheer wordt opgemaakt. Bijkomend wordt de impact van enkele stuwen van nabij gemonitord via innovatieve technieken. Anderzijds wordt de mogelijkheid onderzocht om in natte periodes een deel van het kanaalwater uit de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals af te leiden naar de lokale oppervlaktewaters. Doel van deze studie is de haalbaarheid en de impact op de grond- en oppervlaktewaterbeschikbaarheid te bepalen.

Projectpartners

Foto’s

Realisaties

Met steun van

Limburg