Demo houtkanten en bloemenranden

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit

Gebied

Meise ,
Vlaams-Brabant
Contactpersoon

Maaike De Ridder
+32 476 33 30 53
maaike.de.ridder
@boerennatuur.be

Wanneer?
Woensdag 15 juli 2022
9u30 – 11u30

Waar?
Boondreef
1860 Meise
(parkeerlocatie volgt)

Toegang?
Gratis
Inschrijving via deze link

Binnen het NPI-demoproject ‘Functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer als sleutels tot meer natuurverwevenheid’ werd het effect van de nabijheid van houtkanten/bloemenranden gemeten op de aanwezigheid van plaaginsecten en hun natuurlijke vijanden. Op dit demo-moment kom je meer te weten over de impact van houtkanten en bloemenranden in de witloof- en bietenteelt.

Houtkanten kunnen als schuil- en overwinteringsplaats dienen voor nuttige insecten. Ze dragen bij tot de biologische gewasbescherming van landbouwteelten. We monitoren de aanwezigheid van schadelijke en nuttige insecten op verschillende afstanden van een houtkant. Wist je dat je via niet-productieve investeringen (NPI) steun kan aanvragen voor het aanleggen van hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen?

Bij de niet-productieve investeringen (NPI) van het VLIF worden verschillende maatregelen gesubsidieerd. Het gaat onder andere over:

  • maatregelen rond biodiversiteit (bv. wildredders en nestkasten)
  • landschap (bv. aanplant van kleine landschapselementen)
  • erosie (aanleg van dammen)
  • waterbeheer (bv. spaarbekkens, stuwen, peilgestuurde drainage)
  • bodem
  • landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen

Programma

9u30    Schadelijke insecten en hun natuurlijke vijanden op witloof- en bietenpercelen
10u       Effect van bloemenranden en houtkanten op aanwezigheid van nuttige insecten
10u30  Aanleg en onderhoud van houtkanten en bloemenranden
11u        Steunmaatregelen voor houtkanten

De projectpartners binnen dit demoproject zijn:

Met de steun van ELFPO (www.vlaanderen.be/pdpo en https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries)