Infoavond beheerovereenkomsten maaien met afvoer

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit

Gebied

Heers ,
Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
Contactpersoon

Fien Verbruggen
0474 94 17 90
fientje.verbruggen
@boerennatuur.be

Wanneer?
Donderdag 28 september 2023
20u – 22u

Waar?
Buurthuis Vechmaal
Sint-Martinusstraat 18,
3870 Heers

Toegang?
Gratis inschrijven
via deze link

Voor heel wat beheerovereenkomsten is het sinds januari 2023 verplicht om ze te maaien met afvoer. Omdat niet alle landbouwers beschikken over de geschikte machines of een afzet vinden voor het vrijgekomen maaisel, werken VLM, Boerennatuur Vlaanderen en Werkers in Aanneming samen in een pilootproject.

Tijdens dit pilootproject werden 10 landbouwers, die niet over de geschikte machines beschikken om te maaien en het gras af te voeren of die geen valorisatie vonden voor het vrijgekomen maaisel, door Boerennatuur Vlaanderen ondersteund in het maaien en afvoeren van hun beheerovereenkomsten. Boerennatuur nam de coördinatie op zich en werkte met Werkers in Aanneming samen om de maaiwerken uit te voeren.

Daarnaast werden ook enkele mogelijkheden uitgewerkt, zowel theoretisch als praktisch, om nog een meerwaarde te creëren met het maaisel. Lokale pistes zoals het omzetten naar biogas en boerderijcompostering worden onderzocht, maar er wordt ook gekeken naar meer hoogwaardigere toepassingen zoals de verwerking tot isolatieplaten voor de bouw.

Tijdens deze infoavond lichten VLM en Boerennatuur Vlaanderen de resultaten van het pilootproject toe en geven we een blik vooruit in de toekomst.

Praktisch

De deuren gaan open vanaf 19u30. Achteraf wordt er nog een drankje voorzien.