Klimaatadaptatie door water- en bodembeheer binnen het Leie-Schelde interfluvium door samenwerking

Thema

Water

Gebied

West-Vlaanderen

Status

Actief
02/07/2021 - 30/06/2024

Projectomgeving

PDPO
Contactpersoon

Maarten Raman
0473 22 40 65
maarten.raman
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Leiedal, Inagro en Boerennatuur Vlaanderen bundelen de krachten samen met de provincies Avelgem, Deerlijk, Anzegem, Spiere-Helkijn en de delen van Harelbeke, Deerlijk en Waregem ten zuiden van de E17 om concreet klimaatadaptieve maatregelen uit te rollen bij landbouwers: regelbare stuwen, peilgestuurde drainage, erosiemaatregelen (onder meer houthakseldammen), oeverranden, poelen, ontharding… 

De noodzakelijke ingrepen zijn vaak gekend en al wetenschappelijk onderbouwd, maar er is nood aan sensibilisatie en communicatie. Er is behoefte aan een brugfunctie, een vertrouwenspersoon die de zaken concretiseert, om effectief tot realisatie te komen. Er wordt ingezet op het creëren van draagvlak en het faciliteren richting uitvoering. 

Interesse in maatregelen rond water of erosie? Neem gerust contact op met Koen Verellen (016 28 64 25 of koen.verellen@boerennatuur.be) of Karel Vercruysse (056 24 16 16 of karel.vercruysse@leiedal.be) of via het contactformulier van Leiedal. 

Realisaties

Projectpartners

Foto’s

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo