Koolstofcirkels in Haspengouwse land- en tuinbouw

Thema

Bodem

Gebied

Limburg

Status

Afgelopen
01/01/2019 - 30/06/2021

Projectomgeving

Leader Haspengouw
Contactpersoon

Jerome Rops
0470 22 64 73
jerome.rops
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Met dit project willen we de positieve ervaringen uit het afgelopen project ‘Koester de Koolstof’ voortzetten om problemen in akkerbouwpercelen (nat, verdicht, erosiegevoelig,..) aan te pakken door houtsnippers van lokale houtkanten in de bodem te verwerken. In het huidige project onderzoeken wij ook bredere toepassingen van houtsnippers als bodemverbeteraar binnen de landbouwsector, waaronder de boomkwekerijen en fruitplantages waar met regelmaat massa’s aan biomassa in de vorm van snoeihout en (minder frequent) gerooide bomen vrij komen. De verschillende hout(snipper)soorten worden geanalyseerd in functie van hun toepassing als mogelijke bodemverbeteraar (en in vergelijking met andere toepassingen). In zowel de akkerbouw als fruitsector is er sprake van een dalend gehalte organisch stof in de bodem. Dit verzoeken wij te remediëren door het inwerken van houtsnippers. Verder zal het toepassen van houtsnippers een breed positieve effect hebben op bodemkwaliteit en een welkom hulpmiddel zijn om bodemerosie te voorkomen.

Lees meer

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo