LIDL – Koolstofboeren

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Status

Actief
2022 - 2027

Projectomgeving

Private financiering
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Deze samenwerking heeft als doel om een Carbon Farming model voor landbouwers in België van de grond krijgen om voor koolstofopslag te zorgen. Hiervoor krijgen vijftien landbouwers de komende vijf jaar begeleiding om “koolstofboer” te worden. Daarbij passen ze hun methodes aan, om zoveel mogelijk CO2 vast te leggen in de bodem. Ze kunnen daaraan verdienen door de CO2 in de vorm van “carbon credits” te verkopen.

Lees meer

Om koolstof op te slaan in de bodem moeten we landbouwers motiveren om hiermee aan de slag te gaan. Binnen het project Koolstofboeren slaan LIDL, Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen, Boerenbond en Rikolto de handen in elkaar. Dat doen we door landbouwers te begeleiden en een verdienmodel voor Carbon Farming uit te werken. Zo krijgen zij financiële steun voor hun inspanningen en worden landbouwers versterkt met kennis. Die kennis komt uit twee richtingen: landbouwers leren van ons en wij leren van landbouwers.

Landbouwers motiveren tot Carbon Farming doen we door:

  • 15 landbouwers te begeleiden
  • Verbeteringen op het veld te ondersteunen
  • Een verdienmodel mogelijk te maken
  • Groepsinfoavonden en demonstraties over duurzame praktijken te organiseren en onderling kennis uit te wisselen
  • Een groepsgevoel te creëren bij alle Koolstofboeren en trots te zijn op onze prestaties

Projectpartners

Realisaties