Datum

Thema

Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen
Contactpersoon

Leen Vervoort
0496 40 60 66
leen.vervoort
@boerennatuur.be

Hoe blijf je slim boeren, ook met de toenemende klimaatuitdagingen?

Je vindt alvast een heleboel tips en inspiratie in ‘Klimaatboeren’, de nieuwe brochure van {beek.boer.bodem}. Ontdek een breed spectrum van goede praktijken voor bodem en water. Op de hoge zandgronden of op de lage valleigronden, alleen of samen met collega-landbouwers: jíj kiest welke maatregelen je toepast op jóuw bedrijf.

In ‘Klimaatboeren’ vind je onder meer:

  • ingrepen voor een duurzaam water- en bodembeheer die je zélf kunt doen;
  • een keuzewijzer die je helpt beslissen welke maatregelen je lokaal kunt inzetten;
  • voordelen en knelpunten bij elke maatregel;
  • persoonlijke ervaringen van landbouwers bij elke maatregel.

Graag een gedrukt exemplaar? Vraag via leen.vervoort@boerennatuur.be jouw papieren brochure aan.

Met steun van

Dit project wordt gerealiseerd en gecofinancierd in het kader van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, in opdracht van de Vlaamse Regering. Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo