Slim boeren in het Pajottenland, waar zit de win(st) voor jou?

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

In je eigen kot ,
Vlaams-Brabant
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Wanneer?
Donderdag 2 december 2021
20u00 – 22u00

Waar?
In je eigen kot
Teams-link wordt bezorgd bij inschrijving

Toegang?
Gratis
Inschrijven verplicht

Onder de noemer ‘slim boeren in het Pajottenland’ willen we samen nadenken over initiatieven die lopen in jullie regio rond vergroening, water, hernieuwbare energie, landschap, verbreding met nadruk op de (ver)korte keten en toerisme. Welke voordelen en winsten zitten er in voor jouw bedrijf ? Deze avond vol inspiratie, maar ook wisselwerking tussen land- en tuinbouwers en projectmedewerkers, is de intro voor gerichtere thema-avonden in de wintermaanden.

Programma

20.00u Welkom en algemene inleiding
20.05u Inspiratiesessies
21.40u Nabeschouwing
22.00u Einde

Inspiratiesessies

 1. Goed boeren met minder inputs
  Je voelt duidelijk bij beleid en consument de vraag naar een land- en tuinbouw met minder (en/of andere) inputs. Denk aan gewasbescherming, bemesting, watergebruik, fossiele brandstoffen, … Hoe blijf je goed boeren binnen dit kader? Een inspiratiesessie waar ook aandacht is voor mechanische onkruidbestrijding gezien ook externe arbeid geen evidentie is.
 2. Niet productieve investeringssteun: wa is da?
  Ben je op zoek naar quick wins rond meer boerennatuur op jouw land- of tuinbouwbedrijf, dan helpt deze sessie je zeker op weg. Ontdek de synergie tussen landbouw en natuur, tussen economie en ecologie. Ontdek wat je op jouw bedrijf, en bij uitbreiding in jullie boerenlandschap kan doen om een win-win te creëren op economisch en ecologisch vlak. Zonder twijfel zit er ook een win in op vlak van imago-opbouw. Met de richtlijnen van GLB2023 voor ogen, steek je hier zeker wat van op.
 3. Boeren met power
  Zelf groene stroom produceren helpt jouw energiefactuur onder controle te houden. Maar dacht je er al over na dat er modellen zijn om je investering door buurtbewoners te laten betalen? Over zonnepanelen, lokale energieproductie, korte keten energie, … en vooral ook over samenwerking met je buur(t).
 4. Lekker en lokaal Pajottenland: over de (ver)korte keten en de weg naar de klant
  Hoeve-productie en hoeveverkoop zijn al lang geen innovaties meer. Ze halen de klant naar jouw bedrijf. De omgekeerde markt loopt stroever: boer gaat naar klant. Welke opties liggen er open naast boerenmarkten, buurderijen, … ? En welke kansen liggen er in de verkorte keten waarbij een beperkt aantal tussenstappen gezet worden tussen producent en consument? Ook hier helpen samenwerkingsverbanden jouw dromen te realiseren.
 5. Pajottenland – Vakantieland
  In het Pajottenland leeft de vraag naar meer overnachtingsplaatsen, rustplekken en locaties om te proeven van al dat lekkers.  Hoe kan je als landbouwer van het Pajottenland een plaats maken om volop te genieten? Welke nieuwe vormen van hoevetoerisme bestaan er en hoe kan jij daarop inspelen? Luister relax maar aandachtig naar deze toelichting.
 6. Water, elke druppel telt.
  Teveel water, te weinig water, té is nooit goed. De voorbije jaren hebben ons de gevolgen van deze twee uitersten getoond.  Nadenken over goed waterbeheer en -gebruik doe je zowel voor het watergebruik in je gebouwen als op perceels- en gebiedsniveau. Een doordacht waterbeheer vermijdt slapeloze nachten én laat zich snel voelen in je boekhouding. Je betaalt immers niet alleen om water te gebruiken, je betaalt ook voor de waterzuivering. Zwart, grijs of …, zorg dat je zelf niet groen van wordt van al teveel waterperikelen.

Inschrijven

Vooraf inschrijven is verplicht en kan via deze link of via 016 28 61 02. De dag van de vergadering zal de deelnemerslink via mail bezorgd worden.
Meer informatie Tom Schaeken, 0472 02 68 34 of tom.schaeken@boerenbond.be.

We hopen jullie digitaal te mogen ontmoeten!

Patrick Pasgang, Tom Schaeken, Lien Vandebroeck, Sander Van Haver, Anne-Marie Vangeenberghe, Gemma Willems, Joost-Pim Balis, Mathias D’Hooghe en Bart Schoukens