Tijd om boslandbouwsubsidie aan te vragen

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem

Gebied

Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Denk je eraan om komende winter een aanplant te doen op je percelen? Dan kan je bij het Departement Landbouw en Visserij een subsidie aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem (agroforestry). De uiterste datum is 18 september 2020.

De subsidie financiert tot 80% van alle aanplantkosten (exclusief BTW). Niet alleen de aankoop van het plantgoed valt hieronder, ook noodzakelijke boombescherming en arbeid worden gedeeltelijk vergoed. De aanvrager moet het betreffende perceel in eigendom of pacht hebben. Het moet in het Vlaamse Gewest liggen, in landbouwgebruik zijn en minstens 0,5 ha groot zijn. Verder ligt de voorziene plantdichtheid tussen 30 en 200 bomen per hectare, worden de bomen homogeen verspreid over het perceel, combineer je de bomen met een reguliere landbouwteelt en worden de bomen niet gerooid binnen de eerste 10 jaar na het planten. Opgelet: erfbeplanting komt niet in aanmerking en laag- en halfstambomen, naaldbomen, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Valse acacia zijn niet toegelaten.

De subsidie dekt tot 80% van je aanplantkost

Nieuw project

Van september 2014 tot augustus 2019 liep het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’. Binnen dit project werd heel wat ervaring opgedaan en kennis gedeeld. Ook ondersteunde het landbouwers met agroforestry-plannen. Landbouwers hebben echter nog veel vragen en het onderwerp blijft brandend actueel. Daarom gaat begin oktober een nieuw agroforestry-traject van start. Met het VLAIO-project ‘Agroforestry 2025’ mikt het consortium (ILVO, Universiteit Gent, Boerennatuur, Bodemkundige Dienst van België, Inagro, BOS+, Wervel en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant) op een verhoging van de toepasbaarheid binnen de Vlaamse landbouwsector door de verschillende facetten binnen dit teeltsysteem te optimaliseren, ook door haalbare financierings- en verdienmodellen te ontwikkelen. Ben je benieuwd wat er allemaal op de planning staat? Volg het project op de gekende platformwebsite www.agroforestryvlaanderen.be.

Hulp of info nodig?

Heb je hulp nodig bij het opmaken van je agroforestry plannen of subsidieaanvraag? Neem gerust contact op met het consortium Agroforestry Vlaanderen via info@agroforestryvlaanderen.be.

Meer info vind je op www.vlaanderen.be/landbouw/boslandbouwsystemen en www.agroforestryvlaanderen.be of contacteer Joost-Pim Balis, Regiocoördinator Boerennatuur Vlaanderen joostpim.balis@boerennatuur.be, 016 28 64 28.

Dit artikel verscheen ook in Boer&Tuinder op 27/08/2020
FOTO © Consortium Agroforestry Vlaanderen

Met steun van