Weidevogelbescherming Aubroek

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Oost-Vlaanderen

Status

Afgelopen
01/01/2021 - 31/12/2022

Projectomgeving

Provincie Oost-Vlaanderen
Contactpersoon

Brecht Herteleer
+32 16 28 60 10
brecht.herteleer
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Het Aubroek is een deelgebied van de Scheldemeersen in Berlare. Het gebied bestaat vooral uit kleinere percelen grasland omsloten door verschillende grachten. Het zijn belangrijke graslanden die ruwvoeder van goede kwaliteit opleveren voor de veehouders uit de regio.

Het Aubroek is een gebied waar relatief veel wild (fazanten, hazen, reeën, …) en ook heel wat weidevogels zoals grutto, kievit, zomertaling, gele kwikstaart, veldleeuwerik en roodborsttapuit voorkomen. In 2020 broedden alleen al in het Aubroek 10 koppels grutto’s en 40 koppels kievitten. Regionaal landschap Schelde-Durme en Boerennatuur Vlaanderen werken samen met landbouwers, jagers en natuurorganisaties om het weidevogelbeheer naar een hoger niveau te tillen. VZW Durme is ook actief in dit gebied en heeft hier verschillende percelen in natuurbeheer. Voor het beheer ervan werken ze samen met lokale landbouwers.

Lees meer

Projectpartners

Foto’s

© SandraVanHespen
© SandraVanHespen

Realisaties

Uitreiking Gouden Grutto aan landbouwer André Roels

Agrobeheergroep Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen