‘Gouden grutto’ voor weidevogelboer André Roels

Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Oost-Vlaanderen
Contactpersoon

Brecht Herteleer
+32 16 28 60 10
brecht.herteleer
@boerennatuur.be

In het ‘Scheldebroek’ en ‘Aubroek’, op de grens van Zele en Berlare broeden in de lente nog weidevogels als kievit en grutto. De nesten van deze vogels vind je heel vaak op landbouwpercelen, maar een groot deel van de legsels en de jongen gaat jammer genoeg vaak onbewust verloren tijdens het ploegen, maaien of oogsten. Dit voorjaar werkten niet minder dan 22 landbouwers mee aan de bescherming van deze bijzondere vogels, samen met lokale vrijwilligers en jagers. Landbouwer André Roels uit Zele sleepte voor z’n inspanningen de ‘Gouden Grutto-award’ in de wacht.

Foto: Sandra Van Hespen

Bijzondere vogels

De nesten van weidevogels zoals de kievit en grutto, vind je heel vaak op landbouwpercelen. Deze vogels leggen hun nest gewoon op de grond waardoor deze zeer kwetsbaar zijn. Door landbouwwerkzaamheden zoals ploegen, maaien of oogsten, droogte, roofdieren en verkeer hebben weidevogels het alsmaar moeilijker om voldoende jongen groot te brengen. Het gevolg is een vergrijzende weidevogelpopulatie. In het Scheldebroek en Aubroek zijn dit jaar ongeveer 40 kievit- en 11 gruttokoppels aanwezig, in een open gebied van zowat 100 hectare.

Lokaliseren van nesten via drone met warmtebeeldcamera

Om het tij te keren, wordt al enkele jaren nauw samengewerkt tussen landbouwers, jagers, vrijwilligers, en tal van verenigingen zoals Regionaal Landschap Schelde-Durme, vzw Durme, Boerennatuur Vlaanderen, Polder tussen Schelde en Durme en de Vlaamse Landmaatschappij. Dankzij de steun van de gemeenten Berlare en Provincie Oost-Vlaanderen zetten zij zich in om kievit- en gruttonesten te lokaliseren en te beschermen.

Robbert Schepers, Regionaal Landschap Schelde-Durme: “In het voorjaar gingen we met verschillende vrijwilligers op pad om kievitnesten op akkers op te sporen. Nesten van kievit en grutto in graslanden werden gezocht aan de hand van een drone met warmtebeeldcamera. Gelokaliseerde nesten werden gemarkeerd, zodat ze zichtbaar waren voor landbouwers.”

Brecht Herteleer, Boerennatuur Vlaanderen: “Deze markeringen zorgden ervoor dat landbouwers de nesten konden verplaatsen tijdens de landbouwbewerkingen, of dat men errond kon werken. In sommige gevallen werden de landbouwbewerkingen ook uitgesteld. Vanuit de landbouwsector vinden wij het belangrijk om ons ook mee in te zetten en hierdoor heel wat nesten van deze bijzondere vogels te redden.”

Uitreiking Gouden Grutto

Dit jaar werd voor de allereerste keer de ‘Gouden grutto-award’ uitgereikt als erkenning voor de bescherming van kievit en grutto. Het werd een nek aan nek-race waarbij landbouwer André Roels de ‘Gouden Grutto’ in de wacht sleepte: een geschenkpakket met o.a. een trui met Gruttodesign. André Roels: “Om de weidevogels te beschermen, pas ik met plezier mijn werkzaamheden aan. De vrijwilligers laten me weten of er nesten op mijn percelen zitten en duiden ze aan, zo kan ik er rekening mee houden. En dan bewerk of maai ik enkele percelen wat later. Om minder slachtoffers te maken tijdens het maaien, gebruik ik een wildredder en maai ik wat trager en van binnen naar buiten zodat dieren kunnen ontsnappen”.

Met steun van