ABG Schelde-Leie zaait maar liefst 3,5 km bloemenranden in

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit

Gebied

Oost-Vlaanderen
Contactpersoon

In De Pinte en Gent vind je dit jaar prachtige bloemenranden terug. Acht landbouwers werkten hieraan mee en zaaiden 18 verschillende bloemenranden in langsheen hun percelen.  In totaal gaat het over een lengte van 3.5 km, aangelegd op plaatsen waar veel wandelaars en fietsers passeren zodat mee kan genieten van deze prachtige bloemen.  Daarnaast werd ook 1,5 ha bloemenrand ingezaaid voor het Agentschap Natuur en Bos.

Een van de bloemenranden net naast de 1 meter teeltvrije zone.

Alle bloemenranden werden ingezaaid door één landbouwer. Die maakte zelf een machine om deze werken uit te voeren. Het inzaaien van bloemenmengsel is nl. een delicate klus. Een bloemenmengsel bestaan meestal uit meer dan 10 verschillende bloemen, het zaad is heel erg fijn en sterk heterogeen. Ook de juiste diepte van inzaaien is zeer belangrijk.  De machine is dan ook speciaal aangepast om aan deze vereisten te voldoen. Doordat 1 landbouwer alles inzaait, kan hij hier de nodige expertise rond opbouwen.

Ondanks het droge voorjaar zijn de meeste bloemenranden goed gelukt.  Door de droogte moesten sommige randen wel opnieuw ingezaaid worden. In andere randen moest er dan weer onkruid zoals melganzevoet verwijderd worden.

Machine ontworpen om bloemenranden in te zaaien.

Machine ontworpen om bloemenmengsel te zaaien.

Deze landbouwers, aangesloten bij Boerennatuur Vlaanderen, namen zelf initiatief voor dit project.  Ze willen laten zien dat ze als landbouwers werken aan een biodivers, mooi onderhouden landschap.  Om dit project te realiseren kregen ze financiële steun vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. De AVEVE winkel van De Pinte sponsorde het bloemenmengsel. “We willen ons als landbouwsector constructief opstellen en mee nadenken over hoe we mee kunnen werken aan het landschapsonderhoud in de regio” zegt Dirk Sergeant, lid van ABG Schelde-Leie.  In de toekomst hopen we dat de samenwerking met de gemeente de Pinte, Stad Gent, VLM,  Agentschap natuur en bos, … nog uitgebreid kan worden..  Zou zouden er op openbare terreinen bijvoorbeeld meer bloemenranden ingezaaid kunnen worden, zouden natuurterreinen en wandelpaden door lokale landbouwers gemaaid kunnen worden en zouden ze houtkanten kunnen beheren.

We willen ons als landbouwsector constructief opstellen en mee nadenken over hoe we mee kunnen werken aan het landschapsonderhoud in de regio.

De Stad Gent en gemeente De Pinte werken momenteel aan een subsidiereglement zodat we dit initiatief in de toekomst hopelijk verder  kunnen zetten. Zo realiseren we samen meer Boerennatuur in Vlaanderen!

Meer info over de inzaai van bloemenranden vind je in onze gids over bloemenranden.

Met steun van