Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Fien Verbruggen
0474 94 17 90
fientje.verbruggen
@boerennatuur.be

Dat we landbouwers begeleiden in het beheer van hun kleine landschapselementenhet plaatsen van stuwtjes, het aanleggen van bloemenranden, … is natuurlijk al lang gewetenNet als de voor– en nadelen die ze voor de landbouwer meebrengen. Maar welke diersoorten profiteren nu eigenlijk van agrarisch landschap- en natuurbeheer? De ingekorven vleermuis die KLE’s gebruikt als navigator, de patrijs die van bloemenblokken zijn thuis maakt, de kamsalamander die poelen gebruikt om zijn nageslacht te verzekeren,  We laten je kennismaken met enkele diersoorten die baat hebben bij de maatregelen die landbouwers implementeren. 

Wist je dat:

  • Onze grootste kraamkolonie van de ingekorven vleermuis bestaat uit ongeveer 1500 individuen?
  • En dat deze kolonie zich schuilhoudt op zolder van een private woning?
  • Een koppel patrijzen voor het leven bij elkaar blijft?
  • Er (kleine) draken leven in België?
  • Kleine maatregelen zoals het licht doven of een ruig hoekje op je perceel al een grote positieve invloed hebben op onze beestige boerennatuur?

Met steun van