Wegwijs doorheen de vernieuwde niet-productieve investeringen

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen
Contactpersoon

Maaike De Ridder
+32 476 33 30 53
maaike.de.ridder
@boerennatuur.be

Sinds 1 juli kan je als landbouwer kiezen uit een ruime waaier aan niet-productieve investeringen (afgekort tot NPI’s). Hoewel deze je bruto bedrijfsresultaat niet rechtstreeks laten stijgen, hebben ze wel een positieve invloed op het milieu en bufferen extreme klimaatevents als droogte en stortregens. Binnen vijf NPI-projecten over heel Vlaanderen werkt Boerennatuur Vlaanderen aan het promoten van deze maatregelen via demo’s, factsheets, webinars, tutorials en bv. het aanbieden van het boerennatuur pakket. Op die manier willen we de drempel verlagen en de administratieve last verminderen om zoveel mogelijk landbouwers op weg te helpen om een positief, zichtbaar signaal te geven richting agrarisch natuurbeheer.

Wist je dat:

  • Je voor deze maatregelen enkel een ondernemingsnummer met landbouwactiviteit nodig hebt. Dus ook starters, deeltijdse landbouwers en zij die reeds VLIF-steun ontvingen, kunnen beroep doen op deze subsidies.
  • Deze subsidies in de meeste gevallen je investering voor 100% terugbetalen. In enkele gevallen is dit de helft of 75%.
  • Tijdens de eerste blokperiode (juli-september 2021) bijna 200 aanvragen geselecteerd werden.
  • Boerennatuur Vlaanderen niet enkel begeleiding voorziet maar ook bevoegd is om het technisch verantwoordingsadvies op te maken. Dit is nodig voor bv. de aanleg van een haag, erosiedam of omvorming van gewone naar peilgestuurde drainage.
  • Maatregelen in vier categorieën onderverdeeld zijn: biodiversiteit, landschap, water en erosie.

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo