Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Ine Deroo
+32 497 81 27 17
ine.deroo
@boerennatuur.be

Ecoregelingenagromilieuklimaatmaatregelen, beheerovereenkomsten en NPI’s Het GLB reikt naast heel wat verplichte ook redelijk wat vrijwillige vergroeningsmaatregelen aan. Maar zie je het bos nog doorheen al die bomenIn deze webinar gaan we samen met jou op zoek naar de opportuniteiten die het GLB biedt om verder met boerennatuur aan de slag te gaan op je bedrijf. 

Wist je dat:

  • Bufferstroken kunnen meetellen als ecoregeling, beheerovereenkomst of als niet-productief element?
  • Je subsidies kan krijgen voor de aanplant, het beheer en de valorisatie van houtkanten?
  • Groepsaanvragen met VLIF-steun voor bv. stuwen nu mogelijk zijn?
  • Samenwerking tussen boeren loont voor verschillende maatregelen? Denk maar aan gebiedsgerichte fauna-maatregelen en waterconservering, of groepsaankopen van bv. graskruidenmengsels?
  • Er nu ook subsidies zijn om het organisch stofgehalte in de bodem op te krikken?