Contracts 2.0: Laat landbouwers meedenken over agrobeheermaatregelen

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Sven Defrijn
016 28 64 19
sven.defrijn
@boerennatuur.be

Het project ‘Contracts 2.0’ wil innovatieve contractvormen onderzoeken en ontwikkelen voor de levering van publieke diensten door landbouwers op vlak van milieu, natuur of klimaat. Dit doen we in nauwe samenwerking met landbouwers en beleid, aan de hand van participatieve ‘innovation Labs’. Verder wisselen we hieromtrent ook kennis en ervaringen uit met de ‘Innovation Labs’ uit andere Europese regio’s. Collectieve en resultaatsgerichte benadering, overeenkomsten met marktpartijen en contracten m.b.t. landgebruiksrechten komen hierbij aan bod.
Tijdens een afsluitende bijeenkomst van het projectconsortium gaven verschillende partners reflecties op de ervaringen die opgedaan werden tijdens het project. Bekijk het in deze video!

Met steun van