Doe een gift voor meer boerennatuur in Vlaanderen

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Vlaanderen, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Nu 2020 op z’n eind loopt, lanceren we opnieuw een oproep om de Vlaamse boerennatuur te ondersteunen.  Dit jaar focussen we op 2 initiatieven.  Enerzijds is er onze actie voor meer bloemenranden op het Vlaamse Platteland, anderzijds hebben we ook een actie opgezet rond de patrijs.  Wil je een van onze acties steunen? Stort dan snel nog een gift, want voor 31 december zijn giften 60 % fiscaal aftrekbaar.  Meer info over onze initiatieven en hoe je een gift kan doen: https://www.boerennatuur.be/steun-de-boerennatuur.

Foto: JannieTimmer

Bloemenranden

Bloemenranden kunnen meerdere functies hebben. Ze maken het landschap mooier en bekoren menig recreant, maar nog belangrijker is dat ze ook diensten kunnen leveren aan de landbouwer. Ze trekken onder meer bestuivers (zoals bijen en vlinders), (akker)vogels en nuttige insecten aan. Dit noemen we functionele agrobiodiversiteit. Boerennatuur Vlaanderen stimuleert en adviseert landbouwers bij de aanleg van bloemenranden en gaat tevens op zoek naar financiële middelen om de kosten van die landbouwers (deels) te vergoeden. Vaak beperken subsidies zich tot een vergoeding voor het aankopen van een specifiek bloemenmengsel of bestaan ze zelfs helemaal niet. Dankzij jouw gift kunnen we landbouwers toch van de nodige middelen voorzien om de – vaak experimentele bloemenranden aan te leggen. Met jouw gift zorgen wij voor meer bloemen langs de Vlaamse velden.

De patrijs

De patrijs is een echte ‘boerenvogel’ die het jaarrond voorkomt in kleinschalige landbouwlandschappen met overjarige ruige grasachtige vegetaties, perceelranden, struwelen, hagen en heggen. De kuikens van deze akkervogel verlaten midden juni haast meteen het nest op zoek naar voedsel. Dat vinden ze in hoge maar vrij open ijle vegetaties. Gedurende de eerste twee weken van hun leven eten ze bijna uitsluitend insecten en larven. Daarna verschuift hun dieet geleidelijk en eten ze ook onkruidzaden, graankorrels en het jonge bladgroen van grassen, granen en kruiden. Patrijzen zijn vooral actief in de ochtend- en avondschemering. Overdag zoeken ze in de begroeiing dekking tegen roofvogels. Overnachten doen ze in het open veld, om grondpredatoren (zoals de vos) te ontlopen. Met de patrijs gaat het de laatste jaren niet zo goed. Zo kende de soort in Vlaanderen een achteruitgang van 56% tussen 2007 en 2018 (INBO). Die is te wijten aan een verlies van kwaliteitsvol habitat door onder meer schaalvergroting en intensivering van de landbouw, maar ook door predatie, niet-duurzame jacht, ruimtelijke versnippering, weersomstandigheden … Hier wil Boerennatuur Vlaanderen samen met landbouwers iets aan doen, vb. door het aanleggen van beatle banks, vogelakkers, … Met jouw gift zorgen wij voor meer voedsel, nestgelegenheid en dekking voor de patrijs.

Wat hebben we vorig jaar dankzij jullie steun gerealiseerd?

Dankzij jullie financiële steun die we vorig jaar ontvingen, is het ons gelukt om 16 kasten voor de steenuil op te hangen en maar liefst 4,6 ha bloemenrand te helpen realiseren. Op onderstaand kaartje kan je zien waar al die nestkasten hangen en bloemenranden aangelegd zijn.

Zoom naar je gewenste locatie
Nestkast steenuil
Bloemenrand

Met steun van