Erosie in je voordeel gebruiken

Nieuws

Nieuwsberichten

Erosie in je voordeel gebruiken

Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Maarten Raman
0473 22 40 65
maarten.raman
@boerennatuur.be

Landbouwpercelen op hellingen zijn erosiegevoeliger. Modder op de wegen en in straatkolken zorgt voor publieke overlast maar de schade voor de landbouwer is nog groter: ook vruchtbare grond, meststoffen en nutriënten gaan verloren. Succesvolle bedrijven beschikken echter over het vermogen om een nadeel om te vormen tot een voordeel. Erosiebestrijding is geen eenvoudige opdracht maar er bestaan tal van mogelijkheden om de schade aanzienlijk te beperken.

Wist je dat:

  • Niet-kerende bodembewerking kan tot leiden tot 85% minder afspoeling?
  • Je met vanggewassen en aanleggen van drempeltjes aan zeer efficiënte erosiebestrijding doet?
  • Ook je perceelsranden van belang zijn? Bufferstroken uit gras of bloemen en herstel of aanplant van houtkanten fixeren de bodem en betekenen bovendien een boost voor landschap en biodiversiteit.
  • Erosiedammen 100% gesubsidieerd worden binnen niet-productieve investeringen? Mail npi@boerennatuur.be voor meer info en advies.
  • Erosiebestrijding best bestaat uit een combinatie van de genoemde maatregelen, toegepast door verschillende landbouwers? Samen sterk geldt ook in dit geval!

Met de steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo

Met steun van