Datum

Thema

Landschap

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Boerennatuur Vlaanderen wil houtkanten vrijwaren door het beheer opnieuw economisch interessant maken. Een van de pistes die we uitwerken is de energetische valorisatie van het vrijgekomen hout. Met het Interreg project ECCO zetten we lokale ketens op waarbij de beheerresten uit landschapsbeheer aangewend worden als groene warmte. Wil je weten hoe we groene warmte uit het landschap kunnen halen? Kom het hier te weten!

Wist je dat:

  • Een goed beheerde houtkant een bron van biodiversiteit is?
  • Een houtkant ook landbouwkundige voordelen biedt?
  • 140 ton verse houtsnippers dezelfde hoeveelheid warmte leveren als 40.000 l mazout?
  • En dat je hierdoor 128 ton fossiele CO2, of de uitstoot van 15 gezinnen bespaart?
  • Moderne biomassaketels een rendement van 94% kunnen halen?

Met steun van