Thema

Water

Gebied

Antwerpen

Status

Afgelopen
01/07/2021 – 30/06/2023

Projectomgeving

PDPO - OKW
Contactpersoon

Ine Deroo
+32 497 81 27 17
ine.deroo
@boerennatuur.be

Doelstellingen

De Mechelse Groenteregio staat voor een belangrijke klimaatuitdaging. Droogte- en watertekorten en anderzijds periodes van wateroverlast laten zich reeds voelen bij de land- en tuinbouwers in dit gebied. Het project ‘Klimaco’ heeft de ambitie om samen met land- en tuinbouwers de Mechelse Groenteregio klimaatrobuuster te maken én de sector weerbaarder te maken tegen watertekorten. Het werkingsgebied van dit project is de Mechelse Groenteregio met de gemeentes Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Rumst en Lier.

Lees meer

Hiertoe zullen de projectpartners inzetten op drie concrete actiesporen:  

  1. Land- en tuinbouwers tot ver buiten de Mechelse Groenteregio inspireren en stimuleren om in te zetten op klimaatadaptieve maatregelen met winst voor water, landbouw en landschap, door middel van een doorgedreven kennisverspreiding en communicatiecampagne. 
  2. Innovatieve terreinprojecten rond slim en duurzaam watergebruik realiseren met land- en tuinbouwbedrijven door trajectbegeleiding en het opzetten van lokale doelgerichte klimaatcoalities. 
  3. In kaart brengen op welke locaties de meest positieve impact van stuwtjes kan verkregen worden om de huidige en toekomstige droogteproblematiek systemisch en adequaat aan te pakken. We richten ons bij deze analyse in de eerste plaats op de Mechelse Groenteregio, maar voeren deze analyse wel meteen provinciebreed uit. 

Met dit project mikken we op een opschaling van klimaatadaptieve maatregelen in het buitengebied, tot ver buiten de Mechelse Groenteregio. 

Projectpartners

  • Promotor: POM Antwerpen
  • Copromotoren: Boerennatuur Vlaanderen, Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland, Provincie Antwerpen, Pidpa 
  • Partners: gemeentes Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Rumst en Lier

Realisaties

AQUAPEDIA

Op WereldWaterdag (22 maart 2023) lanceerden we samen met de projectpartners het platform ‘Aquapedia’. Op dit platform kan je als landbouwer praktische info vinden rond verschillende duurzame (water)maatregelen voor de land- en tuinbouw.

Activiteiten

Proevertjestocht (Week van de Korte Keten) – 14 mei 2023

Waterwijs – 22 maart 2023

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo