Landbouwers werken samen aan het Pajotse landschap

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit

Gebied

Vlaams-Brabant
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Boeren doen meer dan voedsel produceren, zo kunnen ze ook mee instaan voor het agrarisch landschaps- en natuurbeheer. Voor gemeenten en andere lokale actoren actief in het landschap is een organisatie als ‘Boerennatuur Vlaanderen vzw’ of ‘Werkers in aanneming cvba’ met hoofdzetel in ‘Leuven’ soms nogal ‘ver’. Hierdoor blijft de mogelijkheid om lokale landbouwers in te zetten makkelijk liggen. Zo hebben we gemerkt dat landbouwers soms wel aangesproken worden, maar zij hebben dan niet de juiste omkadering, staan er alleen voor (waardoor grotere werken sowieso uitgesloten zijn) en hebben vaak weinig ervaring met bestekken, administratie en financiële opvolging.

Een agrobeheergroep (ABG) kan hier een structurele meerwaarde betekenen. Op 18 februari 2021 werd de agrobeheergroep Pajottenland in lockdown periode opgericht met een dubbele werking in het ruime Pajottenland en een deel van de Zennevallei:

Een agrobeheergroep is een samenwerkingsverband van lokale landbouwers rond relevante thema’s binnen landschapsbeheer, biodiversiteit, bodem, water en bij uitbreiding klimaat.

 

Landschapsbeheer

In het Pajottenland worden sommige landbouwers vandaag de dag al eens ingeschakeld om een bepaald werk uit te voeren. De werken gebeuren steeds via ‘Werkers in aanneming‘ (voorheen agro|aanneming), zij nemen de coördinatie en administratieve opvolging voor hun rekening.  Een aantal van deze werken komen voort uit het PDPO-omgevingskwaliteit-project ‘Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant‘ (een samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Pro|Natura en Boerennatuur Vlaanderen dat liep van 2018 tot 2020). De ABG kan dit landschapsbeheer naar een hoger niveau tillen door betere samenwerking, zowel intern tussen landbouwers als met externe partners.

De ABG wil oa. inzetten op: houtkantenbeheer (in het Interreg-project ‘ECCO’ zoeken we eveneens naar mogelijkheden voor lokale recuperatie van de houtsnippers voor energetische valorisatie), scheren van hagen met de Hagendorser, knotten van bomen, maaien met afvoer (vb. fauna- en erosiestroken, boomgaarden en bermen), maar ook bosbeheer (vb. opruimen van kroonhout en aanplant) en schapenbegrazing. Zowel gemeenten, hogere overheden, bedrijven, andere landbouwers alsook particulieren kunnen beroep doen op de ABG.

Functionele bloemenranden

Daarnaast groepeert de ABG Pajottenland ook landbouwers die bloemenranden ingezaaid hebben in kader van het Interreg-project ‘FABulous Farmers’. De bloemenmengsels werden specifiek gekozen om nuttige insecten zoals het lieveheersbeestje, de zweefvlieg en de sluipwesp aan te trekken. Op deze manier kan dan een bespuiting uitgespaard worden. De ABG fungeert hier als platform om kennis op te doen, ervaringen te delen en deze veelbelovende techniek uit te rollen in een bredere landbouwbedrijfsvoering.

Beroep doen op ABG Pajottenland, aansluiten of meer info?

Joost-Pim Balis: 016 28 64 28 – joostpim.balis@boerennatuur.be
Geert Heremans: 0496 23 45 39 – heremans.geert@telenet.be
www.boerennatuur.bewww.werkers.be

Met steun van