Peilgestuurde drainage en subirrigatie

Datum

Thema

Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Boerennatuur Vlaanderen tracht via diverse projectprogramma’s de droogtebestendigheid van de Vlaamse landbouw te versterken. Binnen de projecten ‘Van Landbouw tot Waterbouw’ & ‘Limburgse Landbouw Vlaamse Waterbouw’ alsook het project ‘Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie: water vasthouden in het landschap’ worden toepassingen als peilgestuurde drainage en subirrigatie steeds verder onderzocht en vinden deze technieken steeds meer ingang in de Vlaamse landbouwbedrijfsvoering.

Wist je dat:

  • De omvorming van een klassieke naar een peilgestuurde drainage een landbouwinvestering is die zichzelf terugverdient, mits de juiste terreincondities en een goed beheer, door een meeropbrengst in het gewas
  • De effecten van peilgestuurde drainage zich ook tot ver buiten het gedraineerde perceel laten voelen.
  • Het niet noodzakelijk waar is dat peilgestuurde drainage enkel werkt op lichte (zand)gronden of vlakke percelen.
  • Er mobiele subirrigatiesystemen bestaan die afhankelijk van de teeltrotatie elders kunnen worden ingezet.
  • Zwaardere gronden zich veelal uitstekend lenen voor subirrigatie door hun hoge capillaire werking.

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo