Compensatiesteun voor nestbescherming

Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Korneel Verslyppe
0470 36 31 01
korneel.verslyppe
@boerennatuur.be

Wist je dat je als landbouwer via het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) een financiële compensatie kunt krijgen voor de bescherming van nesten en jongen van vogels die broeden op je percelen?

De bruine kiekendief, grauwe kiekendief, blauwe kiekendief, steppekiekendief, velduil, kwartelkoning, grauwe gors, grutto en wulp zijn allemaal bedreigde zeldzame broedvogels in Vlaanderen. Het zijn grondbroeders die tijdens deze periode vaak hun nesten maken op landbouwpercelen. Daardoor zijn ze kwetsbaar tijdens de maai- of oogstwerkzaamheden.

Elke eigenaar, pachter of gebruiker van een landbouwperceel die bereid is om bij een broedgeval van bovenstaande soorten het betreffende perceel of een gedeelte ervan na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kan via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een financiële compensatie krijgen voor de gemiste inkomsten en de extra inspanningen die hiermee gepaard gaan.

Je kan deze subsidie zelf aanvragen of je kan je laten bijstaan door de VLM bedrijfsplanner in je regio, een medewerker van ANB of INBO of een vrijwilliger van een lokale natuurvereniging. De deadline voor deze aanvraag is uiterlijk 31 augustus 2023. Alle info en voorwaarden hieromtrent kan je terugvinden via onderstaande link.

© Dieter Coelembier

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo