Factsheet – peilgestuurde drainage

Datum

Thema

Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Op percelen die klassiek gedraineerd worden, vloeit het water continu weg, ook wanneer het droge seizoen eraan komt en je het water liever ter beschikking houdt. Peilgestuurde drainage past daar een mouw aan, omdat je het waterpeil op je perceel zelf kunt regelen. Bij peilgestuurde drainage loopt het water wel weg via afvoerbuizen, maar niet rechtstreeks naar een naburige sloot. De afvoerbuizen zijn namelijk aangesloten op een verzamelbuis aan de rand van het perceel, die op haar beurt het water naar een verzamelput voert. In de put regel jij dan het peil met behulp van een regelbuis – meestal een gewone pvc-buis met een doorlaatopening op de gewenste peilhoogte (zo’n 30-40 cm onder het maaiveld).

Met steun van