Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Brecht Herteleer
+32 16 28 60 10
brecht.herteleer
@boerennatuur.be

Dit rapport evalueert de ecologische en economische aspecten van verschillende faunavriendelijke maaimethodes, met als doel het formuleren van concrete aanbevelingen voor een duurzame implementatie in de Vlaamse context. Deze studie werd uitgewerkt in het kader van een overheidsopdracht, uitgeschreven door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het eerste deel van dit rapport omvat een literatuurstudie over faunavriendelijk maaibeheer met een analyse van de ecologische en economische aspecten van de verschillende maatregelen. De literatuurstudie is een samenvatting van gescreende wetenschappelijk literatuur en grijze literatuur uit rapporten en vulgariserende tijdschriften.

Het tweede deel bestaat uit een bevraging uitgevoerd onder landbouwers over de belangrijkste barrières en aandachtspunten voor het toepassen van een faunavriendelijk maaibeheer. Ervaren en onervaren groepen zijn betrokken via focusgroepen en een online bevraging.

Het derde deel omvat praktijktesten uitgevoerd door landbouwers om de efficiëntie van verschillende maaipatronen te kwantificeren op drie proefpercelen. Het gangbare maaipatroon ‘van buiten naar binnen’ werd vergeleken met het faunavriendelijke maaipatroon ‘van binnen naar buiten’.

De conclusie biedt een beoordeling van faunavriendelijk maaien, formuleert aanbevelingen voor de praktijk en het beleid en focust op de implementatie in de praktijk via communicatie, advies en kennisdeling tussen landbouwers en natuurbeheerders. Tijdens en na de opdracht hebben de verschillende betrokken organisaties zich geëngageerd om kennis te delen en betrokkenheid te creëren van alle landbouwers, studenten, jagers en natuurliefhebbers. Tenslotte worden aanbevelingen geformuleerd voor verder onderzoek.

Studie in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos