‘Gouden grutto’ voor weidevogelboer Joseph Van Ruyteghem

Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Oost-Vlaanderen
Contactpersoon

Brecht Herteleer
+32 16 28 60 10
brecht.herteleer
@boerennatuur.be

Persbericht 19 juli 2023

In de Scheldevallei tussen Dendermonde en Wetteren (Oost-Vlaanderen) broeden nog typische weidevogels als kievit en grutto. Bekende stekken zijn de Sint-Onolfspolder (Dendermonde), het Scheldebroek (Zele en Berlare), het Aubroek (Berlare) en de Kalkense Meersen (Wetteren, Laarne, Wichelen en Berlare). De nesten van deze vogels vind je dikwijls op landbouwpercelen, maar een deel van de legsels en de jongen gaat jammer genoeg vaak per ongeluk verloren tijdens het ploegen, maaien of oogsten. Dit voorjaar werkten niet minder dan 28 landbouwers mee aan de bescherming van deze bijzondere vogels, samen met lokale vrijwilligers en jagers. Landbouwer Joseph Van Ruyteghem uit Zele sleepte voor z’n inspanningen de ‘Gouden Grutto-award’ in de wacht.

Bijzondere vogels

De grutto is een vrij zeldzame verschijning in de regio met een 25-tal broedkoppeltjes. De kievit is wat algemener en kom je dus wel sneller eens tegen. De nesten van weidevogels zoals de kievit en grutto vind je heel vaak op landbouwpercelen. Deze vogels leggen hun nest gewoon op de grond waardoor deze zeer kwetsbaar zijn. Door landbouwwerkzaamheden zoals ploegen, maaien of oogsten, droogte, roofdieren en verkeer(slachtoffers) hebben weidevogels het alsmaar moeilijker om voldoende jongen groot te brengen. Het gevolg is een vergrijzende weidevogelpopulatie.

© SandraVanHespen

Lokaliseren van nesten via drone met warmtebeeldcamera

Om het tij te keren wordt al enkele jaren nauw samengewerkt tussen landbouwers, jagers, vrijwilligers en tal van organisaties zoals Regionaal Landschap Schelde-Durme, Boerennatuur Vlaanderen, vzw Durme, Natuurpunt, Polder tussen Schelde en Durme, gemeente Zele, HOGENT en de Vlaamse Landmaatschappij. Dankzij de steun van gemeente Berlare, Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaanderen zetten zij zich in om kievit- en gruttonesten te beschermen en het biotoop te verbeteren.

Robbert Scheppers, Regionaal Landschap Schelde-Durme: “In het voorjaar gingen we weer met verschillende vrijwilligers op pad om kievitsnesten op akkers op te sporen. Daarnaast werden ook kievit- en gruttonesten in graslanden met de hulp van een drone met warmtebeeldcamera. Gelokaliseerde nesten werden gemarkeerd zodat ze zichtbaar waren voor de landbouwers.”

Brecht Herteleer, Boerennatuur Vlaanderen: “Deze markeringen zorgden ervoor dat landbouwers de nesten konden verplaatsen tijdens de landbouwbewerkingen of dat men er rond kon werken. In sommige gevallen werden de landbouwbewerkingen ook uitgesteld. Vanuit de landbouwsector vinden wij het belangrijk om ons ook mee in te zetten en hierdoor heel wat nesten van deze typische boerenlandvogels te redden.”

Senne Schodts, stagiaire bij Regionaal Landschap Schelde-Durme: “Ik maakte mijn eindwerk over een diervriendelijke maaimethode, bedoeld om de weidevogels en ook wildsoorten als haas en fazant te redden. De techniek bestaat erin door van binnen naar buiten te maaien. Al maaiend drijf je dieren naar de buitenkant van je perceel, waar ze kunnen wegvluchten. Het was dan ook zeer leerrijk om tijdens mijn stage actief te kunnen meewerken aan dit project rond weidevogels.”

Uitreiking Gouden Grutto

Dit jaar werd voor de tweede keer de ‘Gouden grutto-award’ uitgereikt als erkenning voor de inspanningen van de landbouwers. Het werd weer een nek aan nek-race waarbij landbouwers Joseph Van Ruyteghem uit Zele de ‘Gouden Grutto’ in de wacht sleepte. Joseph: “Ik zet mij al meerdere jaren met plezier in voor de natuur. Zo maai ik een aantal percelen pas na de bloeitijd. Zo kunnen kruidige planten zich beter uitbreiden en vallen er in principe geen slachtoffers onder de jonge vogels en zoogdieren.”

Landbouwer Joseph Van Ruyteghem sleepte de 'Gouden Grutto' in de wacht.

Grote belangstelling

Deze lente werden de activiteiten over weidevogels voor het publiek sterk uitgebreid. Zo werden begeleide weidevogelwandelingen voor de derde graads-klassen van de lokale basisscholen op touw gezet. Nieuw waren de twee vertoningen van de Nederlandse film ‘Grutto! – De reis van de nationale vogel’ van Ruben Smit in het Cultureel Centrum Stroming van de gemeente Berlare. Goed voor 520 deelnemers.

Contactpersonen

Regionaal Landschap Schelde-Durme
Robbert Schepers – medewerker Natuur
robbert@rlsd.be
0499 99 68 41

Boerennatuur Vlaanderen
Brecht Herteleer
brecht.herteleer@boerennatuur.be
0477 89 54 75

Met steun van