Het Boerennatuurpakket in de bloemetjes gezet

Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Maaike De Ridder
+32 476 33 30 53
maaike.de.ridder
@boerennatuur.be

Op 22 mei vindt de internationale Dag van de Biodiversiteit plaats. Die herinnert ons aan de verscheidenheid van alle leven om ons heen dat ons verwent met heel wat lekkers, beschermt tegen ziekte, inspireert en de planeet in balans houdt. Ook onze landbouwers weten heel goed dat elke schakel in de keten telt en dragen hun steentje bij om biodiversiteit op en naast hun bedrijf te behouden en stimuleren.

Maaike De Ridder, projectcoördinator Boerennatuur Vlaanderen

Bloemenranden, nestkasten, poelen, bijen- en insectenhotels: het zijn allemaal manieren om te zorgen voor extra leven én hulp op de boerderij. Bloemen en bloeiende hagen of (fruit)bomen zorgen voor voldoende insecten. Die zorgen mee voor bestuiving en zijn soms ook gericht op plaagbestrijding. Meer insecten betekent meer voedsel voor vogels, vleermuizen, kikkers en uiteindelijk ook voor ons. Als dat geen goede reden is om je erf op te fleuren met een bloemenveldje en wat extra woongelegenheid te creëren voor die kleine helpers. Bovendien heb je dikwijls niet zoveel ruimte nodig en blijft de kostprijs beperkt door subsidies. Het vrolijke gekwetter, bedrijvige gezoem en goede humeur krijg je er gratis bij!

Steenuilenkast bij 't Hof van Rapenburg in een oude knotwilg.

150 boerennatuurpakketten

Sinds begin december 2021 biedt Boerennatuur Vlaanderen het boerennatuurpakket aan. Met de hulp van partners Boerenbond, Groene Kring, Ferm voor Agravrouwen en WERKERS vonden al 150 landbouwers hun weg naar zo’n pakket (FOTO 1). Daarin bundelen we een aantal maatregelen die je ook terug vindt in de niet-productieve investeringen van het VLIF. Elk apart kan je ze moeilijk aanvragen maar in een pakket kom je tot het vereiste minimumbedrag van 1000 euro (excl. BTW). Dat bedrag (excl. BTW) kan je volledig recupereren als je een actieve landbouwer bent. Ook beginnende landbouwers in bij- of hoofdberoep of gepensioneerden die hun landbouwactiviteit behouden kunnen hiermee aan de slag. De voorwaarden zijn soepeler dan voor reguliere investeringssteun en je kan beiden zelfs combineren.

Meer wild, bijen en vogels

Om het boerennatuurpakket samen te stellen, lieten we ons inspireren door een aantal trouwe ‘partners’ op landbouwbedrijven. De boerenzwaluw is verzot op de insecten in (vee)stallen. De steenuil laat zich makkelijk zien in de buurt van knotwilgen en kijkt vanop weidepaaltjes uit naar muizen die hij kan verschalken. Bijen zijn onmisbare bestuivers voor fruit en een aantal groenten. Tot slot wilt geen enkele landbouwer wild onder de maaibalk terugvinden, zowel om dierenleed als om botulisme te vermijden.

Een boerennatuurpakket bevat een kunstnest voor een boerenzwaluw, een nestkast voor een steenuil en een stevig bijenhotel voor de prijs van 1230 euro (excl. btw). Wie maaiactiviteiten heeft, kan een akoestische wildredder toevoegen voor 200 euro (excl. btw). De prijs omvat de productie in sociale ateliers in Vlaanderen of assemblage in Nederland, de levering aan huis door vennoten van Werkers en de begeleiding van je aanvraag door Boerennatuur Vlaanderen.

We hebben een positieve missie voor ogen: (nog) meer biodiversiteit op jouw bedrijf stimuleren.

Een pakket met een handleiding

We hebben een positieve missie voor ogen: (nog) meer biodiversiteit op jouw bedrijf stimuleren door een minimale investering én met een duidelijke handleiding. Op onze webpagina (zie kader) vraag je het pakket aan. Je krijgt een handleiding en hulp op maat – indien nodig – voor het indienen van je dossier via het e-loket. Je betaalt je factuur via Werkers tijdig zodat de levering kan gebeuren. Bij levering voorzien we handige infofiches die kort en krachtig uitleggen hoe je alles correct installeert. Na installatie laad je de factuur op via het e-loket: ook daarvoor is een handleiding uitgeschreven en op video gezet.

En nu in ’t écht!

In maart 2022 leverden we de eerste 50 pakketten, de volgende 50 worden momenteel afgezet door de vennoten van Werkers. Ook ’t Hof van Rapenburg in Lievegem ontving net hun pakket. Op 11 mei gingen we langs op hun historische vierkantshoeve waar Heidi Colman en dochter Louise met de zesdeklassers van de basisschool het pakket installeerden. Heidi hoeft allang niet meer overtuigd te worden van het belang van al dat extra leven op de boerderij: “Wij hebben al knotwilgenrijen, poelen, bloemenvelden, fruitbomen, nestkasten en een zelf gemaakt insectenhotel op onze terreinen en vinden het belangrijk om elke schakel in ons systeem voldoende kansen te geven. Bovendien is het heel fijn dat we het belang van biodiversiteit kunnen doorgeven aan de boerderijklassen die hier over de vloer komen. Ook het inzaaien van bloemenvelden op verschillende plaatsen op ons erf was een goeie zet. Naast alle kleuren en geuren hoef ik ook geen uren meer door te brengen op de grasmaaier!”

De steenuilennestkast krijgt een mooie plek in een statige knotwilg met uitzicht op de open ruimte. De kinderen verrichten zelfs wat knotwerk om de invliegopening perfect vrij te maken. Het eerste bijenhotel komt aan de ingang waar ook een bloemenveld ontluikt. Een tweede komt naast het zelf gemaakte insectenhotel, ook mooi in de zon en omringd door voldoende voedsel. De koeien grazen ondertussen rustig verder terwijl enkele boerenzwaluwen hoog boven ons acrobatisch richting de poel tuimelen. “Het blijft nog even mooi weer”, geeft Heidi ons lachend mee.

Praktisch

Alle informatie rond het boerennatuurpakket, het stappenplan alsook het aanvraagformulier vind je op https://www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket/. We zijn ook aanwezig op stand 1343 op de Agridagen (achter de stand van Boerenbond) waar we je graag helpen met je aanvraag via het e-loket. Die kunnen we ter plaatse in orde brengen als je je identiteitskaart meebrengt, zowel voor het pakket als voor andere niet-productieve investeringen als stuwen, hagen, waterdoorlatende erfverharding… Ook advies rond de meeste niet-productieve investeringen is nog steeds mogelijks via npi@boerennatuur.be of 016 28 60 41, net als vragen en suggesties rond de samenstelling van ons pakket.

Met steun van

Dit demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).