Kempens energiehout

Thema

Landschap

Gebied

Antwerpen

Status

Afgelopen
01/01/2019 - 30/06/2021

Projectomgeving

PDPO-Omgevingskwaliteit
Contactpersoon

Fien Verbruggen
0474 94 17 90
fientje.verbruggen
@boerennatuur.be

Doelstellingen

In navolging van pilootprojecten in (vooral) Limburg (Twecom en Hagenhelden), wil het PDPO-project Kempens Energiehout het potentieel van biomassa energie uit houtkantenbeheer onderzoeken in de Antwerpse Kempen. Dit project wordt getrokken door Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en verder ondersteund door IOK, de Provincie Antwerpen en Boerennatuur Vlaanderen.

Lees meer

Concreet heeft het project de volgende doelstellingen:

  1. Een beeld vormen van de beschikbare of mogelijk beschikbare houtige biomassa uit houtkanten in de Kempen;
  2. Een beeld vormen van de bestaande en mogelijke afzet voor houtsnippers in de Kempen;
  3. In beeld brengen welke ketens er rond biomassa reeds bestaan en welke logistieke faciliteiten reeds beschikbaar zijn;
  4. Bepalen onder welke voorwaarden en schaalgroottes de valorisatie van beheerresten uit houtkantenbeheer rendabel is in de Kempen;
  5. Begeleiden van bestaande cases waar reeds energiehout gewonnen wordt uit duurzaam houtkantenbeheer.

https://ruraalnetwerk.be/projecten/kempens-energiehout

Projectpartners

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (promotor), Boerennatuur Vlaanderen, IOK, Provincie Antwerpen (inhoudelijke partner)

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo