Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Bomen halen CO2 uit de lucht en leggen die vast in het hout. Zo bestaat ongeveer de helft van de droge stof van hout uit koolstof. Afhankelijk van wat er met het hout gebeurt, blijft de koolstof ook voor langere tijd uit de cyclus en dus uit de lucht. Wanneer het hout als balk of meubelhout gebruikt wordt, blijft de CO2 opgeslagen. Wanneer het hout verbrandt of wegrot, komt de CO2 weer vrij. Bij toepassingen zoals papierproductie komen andere emissies vrij.

Naast het zichtbare hout, zijn er ook de wortels. Na het afsterven van de boom breken deze ondergrondse plantendelen af en wordt de koolstof deels omgezet tot humus in de bodem en deels opnieuw als CO2 vrijgezet in de lucht. Tenslotte, is er de koolstof in de bladeren. Na bladval worden ook deze deels afgebroken in de bodem. Ze verrijken de bodem met organische stof en nutriënten: 12 volwassen populieren netto 37 kg C/jaar.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.