Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Organische meststoffen zoals stalmest en compost, bevatten heel wat meer organische stof dan drijfmest, zeker in verhouding met de hoeveelheid stikstof en fosfor die de dosis bepalen.

Compost bevat fijn strooibare en stabiele organische stof. In de bodem zal de compost niet veel meer verder verteerd worden, maar stabiel binden met bodemdeeltjes.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.