Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Via fotosynthese halen houtige landschapselementen CO2 uit de lucht en leggen die vast in het hout. Zo bestaat ongeveer de helft van de droge stof van hout uit koolstof; de rest is zuurstof (42%), waterstof (6%), stikstof (1%) en andere elementen (1%). Afhankelijk van wat er met het hout gebeurt, blijft de koolstof ook na het rooien of na hakhoutbeheer voor langere tijd uit de cyclus en dus uit de lucht.

Naast het zichtbare hout, zijn er natuurlijk ook de wortels. Na het afsterven van de boom breken deze ondergrondse plantendelen af en wordt de koolstof deels omgezet tot humus en deels naar CO2 die opnieuw in de lucht terechtkomt. Tenslotte heb je ook de koolstof in de bladeren. Na bladval worden ook deze afgebroken in de bodem en deels omgezet naar humus, en deels naar CO2 die terug in de lucht terecht komt..

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.