Koolstofboeren-Houtsnippers inwerken

Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Houtkanten leggen per 100 meter jaarlijks 458 kg CO2 vast onder de vorm van houtige biomassa. Wanneer dit hout verbrand wordt, gaat deze CO2 terug de lucht in en gebeurt er een nul-operatie. Door hout te versnipperen en de snippers in het najaar oppervlakkig in te werken, krijgt het organische-stofgehalte in de bodem een boost, zonder grote aanvoer van N of P. De afbraak van hout kan tot een jaar duren en gaat gepaard met stikstofimmobilisatie in de bodem.

Deze maatregel kan gecombineerd worden met de aanplant van houtkanten, maar vermijd dubbeltellen van de CO2-vastlegging in houtige biomassa.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.