Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Luzerne is een vergeten gewas dat zich leent als eiwitrijk ruwvoeder voor runderen. Het gewas wortelt diep en is daarom beter bestand tegen droogte. Bovendien kan luzerne als meerjarige teelt gehouden worden, waarbij er jaarlijks 3 tot 4 sneden geoogst worden en veel organische stof aangevoerd wordt in de bodem. Daarnaast is luzerne een vlinderbloemige die zelf stikstof uit de lucht haalt met behulp van bacteriën die zij een thuis geven in wortelknolletjes. Door deze eigenschap heeft luzerne minder stikstofbemesting nodig en wordt lachgasuitstoot vermeden.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.