Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Oogstresten zoals stro bevatten behoorlijk wat organische stof. Door deze oogstresten in het najaar in te werken kan meer organische stof worden aangevoerd op het perceel en op het bedrijf blijven. Een van de andere voordelen is dat nitraatresidu’s in het najaar tijdelijk geïmmobiliseerd worden.

Stro wordt ook onder de vorm van stalmest toegediend. Naargelang je specifieke bedrijfssituatie kan het interessanter zijn om stro direct op het perceel te houden of te gebruiken in stalmest die later aangevoerd wordt op het perceel.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.