Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Organische meststoffen zoals stalmest en compost, bevatten heel wat meer organische stof dan drijfmest, zeker in verhouding met de hoeveelheid stikstof en fosfor die de dosis bepalen.

Stalmest bevat zowel stro als rundermest en urine. Het stro zorgt voor een langzame vrijzetting van de stikstof uit stalmest, waardoor die een langdurig bemestend effect heeft.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.