Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Sommige gewassen zoals granen en tijdelijk grasland, voegen meer organische stof toe aan de bodem. Dit komt omdat ze meer biomassa aanmaken, vooral ondergronds in het wortelgestel, die nadien door het bodemleven wordt omgezet tot organische stof. Zo kun je bijvoorbeeld een monocultuur maïs vervangen door een rotatie met grasklaver, voederbieten, mais en triticale, ’s winters aangevuld met vanggewassen. Afhankelijk van de initiële en nieuwe rotatie, is er veel of weinig verbetering mogelijk. Rotaties met veel granen zijn al zeer gunstig en kunnen moeilijk nog verbeterd worden op gebied van organische-stofaanvoer in de
bodem.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.