Koolstofboeren-Tijdelijke graskruidenstrook

Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Graskruidenstroken bestaan er in alle vormen en maten met als bedoeling het landschap te dooraderen met natuurvriendelijke stroken. Zo vormt het landschap een thuis voor plattelands-natuur zoals akkervogels en verbindingen tussen versnipperde natuurgebieden.

Omdat deze stroken tijdelijk niet bewerkt en extensief beheerd worden, dragen ze ook bij aan koolstofopslag en vermijden ze lachgasuitstoot.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.