Datum

Thema

Bodem

Gebied

Antwerpen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Vanggewassen werden door de wetgeving geïntroduceerd met als bedoeling om nitraatuitspoeling tegen te gaan. Vanggewassen hebben daarnaast ook als voordeel dat ze de bodem ’s winters bedekt houden en de biomassa nadien volledig ingewerkt wordt in de bodem, waardoor ook organische stof in de bodem opgebouwd wordt.

Sommige groenbedekkers en –mengsels brengen meer organische stof aan dan andere. Vooral grasachtigen en meer houtige groenbedekkers die vroeg en in goede omstandigheden gezaaid zijn, brengen veel koolstof aan.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.