Naar een efficiënt beheer van de teeltvrije strook

Datum

Thema

Water

Gebied

Antwerpen
Contactpersoon

Leen Vervoort
0496 40 60 66
leen.vervoort
@boerennatuur.be

Landbouwpercelen grenzen vaak aan waterlopen. Boeren moeten dan een meter teeltvrije strook voorzien naast die waterloop. In het kader van het LEADER-project ‘Boeren op de rand’ werd een demodag georganiseerd in Wuustwezel. Geïnteresseerde boeren kwamen kijken en luisteren hoe ze hun bufferstroken efficiënter kunnen beheren. Bijvoorbeeld met een randenmaaier op arm met wegblaassysteem. Een hele mond vol voor een beest van een machine! Hij maait, vangt het maaisel op en blaast het gespreid terug op de akker zonder de groeiende gewassen te beschadigen. Efficiënt en innovatief!

Ga naar onze factsheet voor meer info over de teeltvrije zone.

Met steun van